Legezko abisua

  1. Webgune honen titularraren identitatea

Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 2002ko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758), hona hemen www.bilbaointermodal.eus titularraren datuak:

Sozietate-izena:

SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, S.L.

IFK:

B-95836169

Helbidea:

Gregorio de la Revilla zumarkalea, 27

Telefonoa:

-

Faxa:

-

Helbide elektronikoa:

info@bilbaointermodal.eus

Erregistro-datuak:

Bilboko Merkataritza Erregistroan inskribatua.

 

  1. Webgune hau erabiltzeko baldintza orokorrak

Webgune honetan sartzeak “Erabiltzaile” bihurtzen zaitu. Horrek esan nahi du, webgunean sartzen zaren unetik, berariaz eta inolako baldintzarik gabe onartzen dituzula www.bilbaointermodal.eus webgunean argitaratutako baldintza orokorrak. Beraz, honako erabilera-baldintza hauek irakurri behar ditu Erabiltzaileak, webgune honetara sartzen den bakoitzean eta webguneak eskainitako zerbitzuak erabiltzen dituen bakoitzean; izan ere, baliteke aurreko alditik aldaketak egotea.

 

Hortaz, “Erabiltzaile” gisa hartuko da www.bilbaointermodal.eus webguneak eskainitako zerbitzu eta jardueretan −doakoak nahiz ordainpekoak− sartu, nabigatu, parte hartu edo horiek erabiltzen dituen pertsona oro.

 

2.1.  Xedea eta aplikazio-eremua

Erabilera-baldintza orokor hauen bidez arautzen dira www.bilbaointermodal.eus webgunean sartzeko, nabigatzeko eta webgunea erabiltzeko baldintzak, eta webgunearen edukiak (testuak, grafikoak, marrazkiak, diseinuak, kodeak, softwarea, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, espresioak, informazioak eta estatu mailako nahiz nazioarteko jabetza intelektualari eta industrialari buruzko legeetan babestutako sormen-lan oro) erabiltzetik sortutako erantzukizunak.

 

SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk baldintza bereziak ezarri ahal izango ditu zerbitzu jakin batzuk erabili eta/edo kontratatzeko. Kasu horretan, modu osagarrian aplikatuko lirateke baldintza orokor hauek.

 

2.2. Zerbitzuetako sarbide- eta erabilera-baldintzak

www.bilbaointermodal.eus webgunerako sarbidea librea eta doakoa da, printzipioz. Webgune honetako zerbitzuak erabili nahi dituzten adingabeek guraso, tutore edo legezko ordezkarien adostasuna beharko dute aurrez, eta horiek izango dira beren kargura dituzten adingabeek egindako ekintzen erantzule bakarrak. Erabiltzaileak zilegizko moduan erabili behar ditu webgune honetako zerbitzuak; baldintza orokor hauek, indarrean dagoen legeria, morala, ordena publikoa eta Interneten onarturiko praktika orokorrak betez. Erabiltzaileak bermatzen du webgune honetako harpidetza-formulario guztietan emandako informazioa zilegia, erreala, zehatza, egiazkoa eta eguneratua dela. Erabiltzaileak du erantzukizun esklusiboa emandako informazioan egon daitekeen edozein aldaketa SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLri berehala jakinarazteko. Erabiltzaileak ez du birusik, programarik, makrorik edo inolako karaktere-sekuentziarik sartuko webgunearen sistema informatikoak hondatu edo aldatzeko; ez du beste erabiltzaile batzuen sarbidea oztopatuko baliabideak masiboki kontsumituz; ez ditu webgune honetako datuak jasoko publizitate-helburuekin; ez ditu erreproduzitu, kopiatu, banatu, aldatu edo hirugarrenen eskura jarriko webgune honetako edukiak; ez du egingo hirugarrenen jabetza intelektuala, sekretu industrialak, kontratuzko konpromisoak, ohore-eskubideak, irudi-eskubideak eta intimitate pertsonalerako eskubideak kaltetu ditzakeen ekintzarik webgune honetako zerbitzuen bidez; eta ez du egingo lehia desleialeko edo publizitate ez-zilegiko ekintzarik.

 

  1. Jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak

SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SL da www.bilbaointermodal.eus webgunea osatzen duten elementu guztien jabetza intelektual eta industrialerako eskubideen titularra; horien artean, marka, izen komertziala eta zeinu bereizgarria. Bereziki eta modu ez-mugatzailean, egile-eskubideen bidez babestuta daude webgune honetako diseinu grafikoa, iturburu-kodea, logoak, testuak, grafikoak, ilustrazioak, argazkiak, soinuak eta webgune honetako gainerako elementuak.

 

www.bilbaointermodal.eus webgunean sartzean edo nabigatzean, SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk ez die uko egiten bere jabetza intelektual eta industrialeko eskubideei, ez ditu eskubide horiek transmititzen, eta ez dio baimen oso edo partzialik ematen Erabiltzaileari horiek erabil ditzan.

 

Hori dela eta, Erabiltzaileak aitortzen du SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLren jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak urratzen ari dela, baldin eta, SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLren berariazko baimen idatzirik gabe, www.bilbaointermodal.eus webgunearen edukiak −osorik edo zati bat− erreproduzitu, kopiatu, banatu, merkaturatu, eraldatu, berrerabili, publikoki komunikatu eta beste edozein prozeduraren bidez ustiatzen baditu.

 

Internet bidez www.bilbaointermodal.eus webguneari jakinarazten zaion eta datu pertsonal izaera ez duen informazio oro (oharrak, iradokizunak, ideiak, grafikoak… barne) SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLren jabetza esklusibokoak izatera pasako da. Hala, horiek erabiltzeko eskubide mugagabea izango du, eta horrek ez du sorraraziko inolako konpentsaziorik, ez sozietatearen ez beste inoren alde.

 

  1. Erantzukizun eta bermeen erregimena

SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk ez du bermatzen www.bilbaointermodal.eus webgunean jasotako zerbitzu edo informazioen zilegitasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna, egiazkotasuna edo zehaztasuna. Hortaz, ez du erantzukizun zuzen edo zeharkakorik hartuko bere gain Erabiltzaileari informazio hori dela-eta sortutako edozein motatako kalte-galerengatik. SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk adierazten du, bere baliabideak eta teknologiaren egoera kontuan izanda, neurri teknikoak eta antolakuntza-neurriak hartu dituela webguneak ondo funtziona dezan, eta birusik edo elementu kaltegarririk sar ez dadin. Hala eta guztiz ere, ez du erantzukizunik hartzen bere gain: (a) www.bilbaointermodal.eus webgunean jasotako eduki eta zerbitzuei jarraipena emateko eta horiek eskuragarri jartzeko; (b) eduki horiek akatsik gabekoak izateko edo edozein motatako gabeziak egoteko; (c) www.bilbaointermodal.eus webgunean birusik edo bestelako osagai kaltegarririk ez egoteko; (d) hartutako segurtasun-neurriak menderaezinak izateko; (e) www.bilbaointermodal.eus webgunearen segurtasun-sistemak hausten dituzten pertsonek sortutako kalte-galerengatik erantzuteko. Erabiltzaileak bakarrik izango du erantzukizuna hirugarrenen aurrean pertsonalki edo bere izenean www.bilbaointermodal.eus webgunera bidalitako komunikazio orogatik eta webgune honetako eduki eta zerbitzuen legez kontrako erabileragatik. SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk beretzat gordetzen du eskubidea, mantentze-, konponketa-, eguneratze- edo hobekuntza-lanak direla eta, www.bilbaointermodal.eus webgunearen erabilgarritasuna aldi batez eta aurrez abisatu gabe eteteko. Egoerak aukera ematen duen neurrian, SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk abisu bat argitaratuko du bere webgunean, behar adinako aurrerapenarekin, zerbitzuak zer egunetan etengo diren adieraziz. SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk ez du inolako erantzukizunik hartzen bere gain www.bilbaointermodal.eus webgunean ageri diren esteken bidez Erabiltzailea sar daitekeen webguneen gainean. Izan ere, SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk ez du inolako kontrolik horien gainean, eta Erabiltzaileari informazioa ematea soilik da esteka horiek agertzearen helburua. Hortaz, Erabiltzaileak bere gain hartzen du erantzukizun osoa webgune horietan ageri den edukiaren eta erabilera-baldintzen gainean. SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SL ez du hartzen erantzukizunik bere gain Erabiltzaileek webgune honetan ageri diren eduki eta zerbitzuekin egin dezaketen erabileraren gainean. Beraz, ez du bermatzen Erabiltzaileek eduki eta zerbitzu horiek erabiltzeko modua erabilera-baldintza hauetan adierazitakoaren araberakoa eta arduratsua izango denik.

 

  1. Iraupena eta aldaketa

SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk beretzat gordetzen du eskubidea sarbide-baldintza orokor hauek guztiz edo partzialki aldatzeko. www.bilbaointermodal.eus webgunean argitaratuko dira aldaketa horiek. Horrez gainera, egoki iritzitako aldaketak egin ahal izango dizkio webguneari, aurrez abisatu gabe, eta aukera izango du eskainitako eduki eta zerbitzuak eta horiek aurkezteko edo kokatzeko modua aldatzeko, kentzeko edo gehikuntzak egiteko. Beraz, ulertuko da Erabiltzailea www.bilbaointermodal.eus webgunean sartzean argitaratuta dauden baldintza orokorrak direla indarrean daudenak, eta, beraz, Erabiltzaileak irakurri egin beharko ditu baldintza horiek, aldian-aldian. Baldintza partikularretan adierazitakoa alde batera utzirik, SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk, edozein unetan eta aurrez abisatu gabe, amaitutzat eman, bertan behera utzi edo eten egin ahal izango du webguneko edukien sarbidea. Kasu horretan, Erabiltzaileak ezingo du inolako kalte-ordainik eskatu.

 

  1. Legeria aplikagarria eta jurisdikzio-eskumena

Legeria aplikagarriari eta eskumena duen jurisdikzioari buruz indarrean dagoen araudian adierazitakoaren arabera arautuko dira SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SL eta Erabiltzailearen arteko harremanak. Hala eta guztiz ere, araudian aukeran jartzen bada aldeen jurisdikzio-eskumena, Donostiako epaitegi eta auzitegien eskumenaren mende jarriko dira SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SL eta Erabiltzailea, eta, hori egitean, uko egingo diote, berariaz, dagokien beste eskumen orori.

 

  1. Datu pertsonalen babesa

Datu Pertsonalen Babeserako 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betez, jakinarazten dizugu www.bilbaointermodal.eus webgunearen bidez ematen dizkiguzun datuak modu konfidentzialean erabiliak izango direla, eta SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLren titularitateko fitxategi automatizatu batera eramango direla (Gregorio de la Revilla zumarkalea, 27, Bilbo), zeina behar bezala inskribatua baitago Datuen Babeserako Espainiako Agentzian (www.agpd.es).

 

Datu pertsonalak jasotzeko formulario elektronikoa dagoen orrietan adierazitako helburuarekin erabiliko dira zure datu pertsonalak. Halaber, datu horiek gordeta mantendu ahal izango dira zure eskaerari erantzun ahal izateko eta gure jarduerari buruz interesatzen zaizun informazioa bidaltzeko (ohiko komunikabideetatik edo komunikabide elektronikoetatik), zuk kontrakoa adierazten ez duzun artean. Halaber, jakinarazten dizugu, sartzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezula, Datu Pertsonalen Babeserako Legean jasotakoarekin bat, gutun ziurtatu bat bidaliz edo jaso izana egiaztatzeko beste bitarteko baliokide bat bidaliz (NANaren fotokopia barne) honako helbide honetara: Gregorio de la Revilla zumarkalea, 27, 48010 Bilbo

 

Erregistro elektronikoko formularioetan nahitaezko gisa agertzen diren eremuak bete ezean, gerta liteke SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk zure eskaerari ez erantzutea.

 

SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk ez dizkie, inolaz ere, saltzen, lagatzen, alokatzen edo transmititzen hirugarrenei bere bezero eta erabiltzaileen izaera pertsonaleko datuak. Aurreko paragrafoan adierazitako ondorioetarako, jakinarazten dizugu SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk cookie-ak dituela instalatuta bere sistemetan.

 

Nabigatzaileak bere ordenagailuan biltegiratzen dituen testu-artxibo txikiak dira cookie-ak. Gure webgunean nabigatzean, gure zerbitzariak cookie-a ezagutuko du, eta azken bisitari buruzko informazioa emango digu. Nabigatzaile gehienek automatikoki onartzen dute cookie-n erabilera, baina aukera duzu zure nabigatzailea konfiguratu, eta cookie-en erabilerari buruzko abisua agertzeko zure pantailan. Kasu horretan, zure disko gogorrean cookie-ak instalatzea galaraz dezakezu.

 

Erabiltzaileak bermatzen du SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLri jakinarazitako datu pertsonalak egiazkoak direla, eta erantzukizuna hartzen du bere gain datu horien aldaketa oro jakinarazteko. Erabiltzaileak izango du erantzukizun osoa datu faltsuak, zehazgabeak, osatugabeak edo eguneratu gabeak emateak SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLri edo hirugarren bati zuzenean edo zeharka eragin dakizkiokeen kalte-galeren gainean.

 

Pribatutasun-politika honi jarraiki, Erabiltzaileak ez du eman behar hirugarrenei buruzko datu pertsonalik, haren adostasun informaturik gabe, eta Erabiltzailea izango da datu horiek sartu izanaren erantzule bakarra.

 

SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk emandako zerbitzu batzuek baldintza partikularrak eta datu pertsonalen babesari buruzko arau bereziak dituzte. Kasu horietan, dagozkion baldintza partikularrak aplikatuko dira. Baldintza partikularren bidez arautzen ez diren alor guztietan, pribatutasun-politika honetan jasotako baldintza orokorrak aplikatuko dira, modu osagarrian.

 

Haurrei eta 18 urtetik beherako adingabeei jakinarazten zaie guraso edo tutoreen baimena behar dutela SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLren webgunean datu pertsonalak sartu ahal izateko.

 

SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk beharrezko neurriak hartu ditu datu pertsonalak inork aldatu, galdu edo baimenik gabe erabili edo jaso ez ditzan, betiere, kontuan izanik teknologiaren egoera, bildutako datuen izaera eta datu horiek dituzten arriskuak −gizakiak edo bitarteko fisiko edo natural batek eragindakoak−. Erabiltzaileak ohartu behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla menderaezinak.

 

SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk beretzat gordetzen du eskubidea pribatutasun-politika aldatzeko, bere irizpideen arabera edo legerian, jurisprudentzian edo enpresa-praktikan izandako aldaketa baten ondorioz. SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk aldaketaren bat egiten badu, webgune honetan argitaratuko da testu berria, eta Erabiltzaileak aukera izango du SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLren uneko pribatutasun-politikaren berri izateko. Kasu guztietan, webgunera sartzeko unean indarrean dauden arauen arabera arautuko da erabiltzaileekiko harremana.

 

Webgunean jasotzen diren formularioak betez gero, Erabiltzaileak berariazko adostasuna adierazten du bere datu pertsonalak SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLren fitxategi automatizatuan sartzeko, adierazitako helburuekin.

 

  1. Cookie-n erabilera-politika

Cookie deitzen zaie, webgune jakin batzuetan sartzean, zure ordenagailuan deskargatzen diren fitxategiei. Cookie-n bitartez, webgune batek erabiltzaile edo ekipo baten nabigazio-ohiturei buruzko informazioa bildu eta berreskuratzen du, besteak beste, eta bildutako informazioaren eta ekipoa erabiltzeko moduaren arabera, erabiltzailea ezagutzeko erabil daitezke. Erabiltzailearen nabigatzaileak cookie-ak memorizatzen ditu disko gogorrean, soilik uneko saioan, memoria oso gutxi okupatuz eta ordenagailua kaltetu gabe. Cookie-k ez dute informazio pertsonal espezifikorik biltzen, eta gehienak ezabatu egiten dira disko gogorretik nabigatzailearen saioa amaitzean (saioko cookie-ak deitzen zaie).

 

Nabigatzaile gehienek cookie-ak onartzen dituzte estandar gisa, eta, horiek alde batera utzirik, segurtasun-doikuntzetan, cookie tenporalak edo memorizatuak onartzen edo galarazten dituzte.

Webgunearen orri-oinean agertzen den cookie-i buruzko oharraren arabera, erabiltzaileak edo bisitariak onartzen du, webgune horretan nabigatzean, onartu egiten duela cookie-ak erabiltzea ondoren adierazitako deskribapenaren arabera, baldin eta nabigatzailearen konfigurazioa aldatu ez bada cookie-n erabilera baztertzeko.

Zure nabigatzailean cookie-ak aktibatzeko adostasun espresurik ezean, SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL BILBAO, SLk ez ditu cookie-kin lotuko erregistroa edo erosketa egiteko unean memorizatutako datu pertsonalak.

 

Zer cookie mota erabiltzen ditu webgune honek?

- Cookie teknikoak: Erabiltzaileari webgune, plataforma edo aplikazio baten bidez nabigatzeko eta horietan eskaintzen diren zerbitzuak erabiltzeko aukera ematen dioten cookie-ak dira; adibidez, datuen trafikoa eta komunikazioa kontrolatu, saioa identifikatu, sarbide murriztuko zatietara sartu, eskari bat osatzen duten elementuak gogoratu, eskaera baten erosketa-zerbitzua aurrera eraman, ekitaldi batean izena emateko edo parte hartzeko eskaera egin, nabigazioan segurtasun-elementuak erabili, bideoak edo soinuak zabaltzeko edukiak bildu eta sare sozialen bidez edukiak partekatu.

 

- Azterketa-cookie-ak: Geuk erabil ditzakegu edo hirugarrenek, eta erabiltzaile kopurua zenbatzeko balio dute, erabiltzaileek eskainitako zerbitzua nola erabiltzen duten neurtu eta estatistikoki aztertzeko. Horretarako, webguneko nabigazioa aztertzen da, gure webgunean eskaintzen ditugun produktu eta zerbitzuen eskaintza hobetzeko.

 

Hirugarrenen cookie-ak: Webgune honek hirugarrenen zerbitzuak erabil ditzake, erabiltzaileak webgunearekin egiten duen erabilerari buruzko informazioa helburu estatistikoekin biltzeko eta webgunearekin eta Interneteko beste zerbitzu batzuekin lotutako zerbitzuak emateko.

 

Zehazki, Google Analytics erabiltzen du webgune honek. Google, Inc.-ek ematen duen web-zerbitzu analitikoa da, eta Estatu Batuetan du egoitza nagusia (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043). Zerbitzu horiek emateko, informazioa biltzen duten cookie-ak erabiltzen dituzte (erabiltzailearen IP helbidea barne), eta Google-k transmititu, erabili eta biltegiratzen du informazio hori, Web Google.com-en zehazturiko moduan. Hala, posible da informazio hori hirugarrenei transmititzea, legez eskatzen delako edo hirugarren horiek Google-n kontura prozesatzen badute informazioa.