Legeak

Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legea: 1987ko uztailaren 30eko Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legea (LGAL). - https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-17803

Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legearen araudia: 1990eko irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legearen araudia onartzen duena (LGAA). - https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24442

Errepideko Bidaiari Garraioari buruzko Legea: Errepideko Bidaiari Garraioari buruzko 2004ko martxoaren 18ko 4/2004 Legea, 2004ko martxoaren 29an Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua (60. zk.) - https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2004002578